• Hạng mục thi công: Nội thất văn phòng, sơn bả, thạch cao, quảng cáo, vách nhôm kính, điện gia dụng, camera, thiết bị văn phòng…
  • Thời gian thi công: 9 ngày
  • Diện tích: 252m2
Date: